"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

16/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 16/2018 w dn. 15.11.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych.

Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących protezowanie rogówki (keratoprotezowanie).

Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości.

Omówienie kolejnych etapów i harmonogramu prac w zakresie taryfikacji świadczeń onkologicznych.

Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących neuromodulację krzyżową.

Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej.