"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

15/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 15/2018 w dniu 23.04.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ORFADIN (nitisinonum) we wskazaniu: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego NUTILIS CLEAR we wskazaniu: terapia dysfagii u dorosłych pacjentów po udarze mózgu oraz z aspiracją o nasileniu 10-14 pkt w skali GUSS.

Przygotowanie opinii odnośnie efektywności wybranych produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75 roku życia z grup limitowych:

145.0, Leki stosowane w leczeniu dny – febuxostat
188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy
205.1, Leki mukolityczne – karbocysteina
206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego
206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego
210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu – diklofenak
226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu – tropikamid
24.2, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe
245.0, Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby - kwas ursodeoksycholowy
26.0, Witamina B12 – cyjanokobalamina 33.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego
33.2, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu
34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran
7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego
75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego MCT Pepdite we wskazaniach: deficyt VLCAD, deficyt LCHAD.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2021”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi na lata 2018-2020”.
  2. „Profilaktyka nietrzymania moczu (NTM) dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 50 plus”.
  3. „Walczymy z grypą w Gminie Siewierz”.
  4. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia na lata 2018-2022 w Gminie Wasilków”.
  5. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia”.
  6. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Kłodawa na lata 2018-2019”.
  7. „W Świdnicy bez próchnicy”.