"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

14/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 14/2019 w dniu 8.04.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • ALECENSA (alektynib) we wskazaniu: gruczolak płuca ALKI+ (ICD10: C 34.8),
  • MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: twardzina układowa (ICD10: M34),
  • NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: rak pęcherzykowy tarczycy (ICD10: C73)
  • XOLAIR (omalizumab) we wskazaniu: astma oskrzelowa alergiczna (ICD10: J45.0) IgE-zależna w populacji pacjentów poniżej 12 roku życia.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny wystarczalności zakresu zgromadzonych materiałów analitycznych do wydania stanowiska dotyczącego zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.