"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

14/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 14/2019 w dniu 28.11.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń obejmujących choroby żeńskiego układu rozrodczego (identyfikowane produktami rozliczeniowymi M01 – M31).

Przedstawienie wyników pogłębionej analizy klinicznej na przykładzie danych Instytutu Kardiologii.

Dyskusję nad metodyką taryfikacji świadczeń – zarys aktualnej metodyki i możliwe kierunki zmian.