"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

14/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 14/2019 w dniu 28.11.2019 r. - Aktualizacja
  Porządek obrad obejmuje:
   Wydanie opinii na temat zasadności zmiany obwieszczenia w sprawie taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.
    Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń obejmujących choroby żeńskiego układu rozrodczego (identyfikowane produktami rozliczeniowymi M01 – M31).
     Dyskusję nad metodyką taryfikacji świadczeń – zarys aktualnej metodyki i możliwe kierunki zmian.
      Treśc poprzedniego komunikatu z dnia 21.11.2019 r.
       Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 14/2019 w dniu 28.11.2019 r.
        Porządek obrad obejmuje:
         Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń obejmujących choroby żeńskiego układu rozrodczego (identyfikowane produktami rozliczeniowymi M01 – M31).
          Przedstawienie wyników pogłębionej analizy klinicznej na przykładzie danych Instytutu Kardiologii.
           Dyskusję nad metodyką taryfikacji świadczeń – zarys aktualnej metodyki i możliwe kierunki zmian.