"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Narzędzie Oceny Wytycznych AGREE II

Agencja we współpracy z zespołem ekspertów zakończyła prace nad tłumaczeniem narzędzia oceny wytycznych AGREE II (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) na język polski. Link do dokumentu umieszczony jest poniżej.

Ikona pliku PDF Narzędzie Oceny Wytycznych AGREE II

W wielu krajach AGREE II stanowi podstawę tworzenia i oceny jakości wytycznych praktyki klinicznej, a jego stosowanie jest zalecane przez szereg organizacji ochrony zdrowia, m.in. WHO[1], Guidelines International Network[2], Canadian Partnership Against Cancer[3], brytyjski NICE[4], belgijski CEBAM[5] oraz niemiecki AWMF korzystający z listy DELBI[6] opracowanej na podstawie narzędzia AGREE. Dokument umożliwia wielowymiarową ocenę jakości wytycznych i wchodzących w ich skład szczegółowych zaleceń, obejmującą zarówno metodykę opracowania wytycznych, elementy składowe końcowych zaleceń, sposób ich prezentacji oraz warunki implementacji.

Z perspektywy Agencji, AGREE II jest kluczowym elementem oceny zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z art. 11 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.). Autorom wytycznych dokument może pomóc w tworzeniu poprawnych metodycznie zaleceń oraz w określeniu, jakie informacje i w jaki sposób powinny być w nich przedstawione. Natomiast końcowym użytkownikom wytycznych może on ułatwić wybór najwyższej jakości zaleceń.

W toku prac wypracowano jednolite słownictwo z zakresu metodyki tworzenia wytycznych. Publikacja niniejszego dokumentu ma zapewnić najwyższą jakość publikowanych przez Ministra Zdrowia zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.


[1] World Health Organization. WHO handbook for guideline development. World Health Organization, 2014.
[2] Guidelines International Network. "https://www.g-i-n.net/" [27.12.2018]
[3] Canadian Partnership Against Cancer. „How we evaluate guidelines.” "https://www.partnershipagainstcancer.ca/tools/cancer-guidelines-database/how-we-evaluate-guidelines/" [21.12.2018] 
[4] National Institute for Health and Care Excellence. „Developing NICE guidelines: the manual.” "https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/introduction-and-overview#references-and-further-reading" [27.12.2018]
[5] Belgian Centre for Evidence-Based Medicine. „Validation par le CEBAM.” "https://www.cebam.be/fr/recommandations/validation-par-le-cebam" [03.01.2019]
[6] Programm für Nationale VorsorgungsLeitlinen. "https://www.leitlinien.de/leitlinien-grundlagen/leitlinienbewertung/delbi/geleitwort" [03.01.2019]