"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

1/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 1/2020 w dniu 07.01.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii dot. studium efektywności finansowej produktu leczniczego Biktarvy (biktegrawir/emtrycytabina/alafenamid tenofowiru) w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2010”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  1. Defitelio (defibrotyd) we wskazaniu: zarostowa choroba żył wątroby (ICD-10 K76.5).
  2. Stivarga (regorafenib) we wskazaniu: GIST jelita krętego (ICD-10 C48).
  3. Venclyxto (wenetoklaks) we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa, w ramach terapii skojarzonej z rituksimabem u pacjenta w stanie ogólnym WHO 2 (ICD-10: C91.1).