"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

11/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2020 w dniu 16.03.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, leków:

  • CALCORT (deflazakort) we wskazaniu: stan po przeszczepieniu nerki, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół nerczycowy, zmiany śródmiąższowe w płucach,
  • NUEDEXTA (dextromethorphani hydrobromidum quinidini sulfas) we wskazaniach: zespół opuszkowo-rzekomoopuszkowy w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego; zespół rzekomoopuszkowy w przebiegu choroby neuronu ruchowego.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Chociwel na lata 2020-2024”,
  • „Program profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego u kobiet zamieszkujących Miasto Zielonka na lata 2020-2022”,
  • „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce”.