"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

11/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2019 w dniu 18.03.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku JEVTANA (cabazitaxelum) w ramach programu lekowego „Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  1. STELARA (ustekinumab), fiolka à 90 mg, we wskazaniu: choroba Crohna (ICD-10: K50.8) u pacjenta pediatrycznego,
  2. STELARA (ustekinumab), fiolka à 130 mg, we wskazaniu: choroba Crohna (ICD-10: K50.8) u pacjenta pediatrycznego,
  3. IMBRUVICA (ibrutynib) we wskazaniu: agresywny chłoniak nieziarniczy (ICD10: C85.7),
  4. IMBRUVICA (ibrutynib) we wskazaniu: chłoniak z komórek płaszcza (ICD-10: C83.8) - nawracający i oporny chłoniak z komórek płaszcza,
  5. DARZALEX (daratumumab) we wskazaniu: amyloidoza serca, nerek oraz szpiku (ICD-10: C90.2),
  6. BLINCYTO (blinatumomab) we wskazaniu: wrodzona ostra białaczka limfoblastyczna u niemowląt i dzieci do 3 roku życia w przypadku wznowy lub braku molekularnej remisji choroby (ICD-10: C91.0).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostko samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

  1. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-pomorskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy”,
  2. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych”,
  3. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”,
  4. „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn aktywnych zawodowo z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zmiany technologii medycznej zakresie definicji opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz w zakresie wskazań będących podstawą kwalifikacji do opieki paliatywnej i hospicyjnej.