"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

11/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 11/2019 w dniu 17.09.2019 r.
  Porządek obrad obejmuje:

   Opiniowanie projektów taryf w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci.

   Opiniowanie projektów taryf w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu.

   Opiniowanie projektów taryf w zakresie kosztu pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.