"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

11/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 11/2019 w dniu 17.09.2019 r. - AKTUALIZACJA
  Porządek obrad obejmuje:

   Opiniowanie projektów taryf w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci.

   Opiniowanie projektów taryf w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu.

   Opiniowanie projektów taryf w zakresie kosztu pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   Omówienie założeń oraz omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

   Treść poprzedniego komunikatu z dnia 5.09.2019 r. Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 11/2019 w dniu 17.09.2019 r.
    Porządek obrad obejmuje:

     Opiniowanie projektów taryf w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci.

     Opiniowanie projektów taryf w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu.

     Opiniowanie projektów taryf w zakresie kosztu pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.