"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

1/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 1/2019 w dn. 30.01.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego – transplantologia.

Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę patomorfologiczną.

Wstępne wyniki pogłębionej analizy klinicznej na przykładzie niewydolności serca w Instytucie Kardiologii.