"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

08/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2019 w dniu 25.02.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, świadczeń opieki zdrowotnej:

  1. „Badanie metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy”,
  2. „Uzupełnienie protetyczne wsparte o implanty wraz z kontrolą pozabiegową oraz ewentualną koniecznością usunięcia implantów dla pacjentów”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  1. ERIVEDGE (wismodegib) we wskazaniu: rak podstawnokomórkowy skóry (ICD-10: C44),
  2. OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rozsiana choroba nowotworowa z przerzutami do węzłów chłonnych szyjnych i kości, o prawdopodobnym punkcie wyjścia w rejonie głowy i szyi (ICD-10: C80),
  3. EVOLTRA (clofarabinum) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa mieloblastyczna, FLT3+, NPM1+ (ICD10: C92.0) u pacjenta dorosłego,
  4. PERJETA (pertuzumab) we wskazaniu: leczenie adjuwantowe HER2 dodatniego raka piersi po radykalnym zabiegu operacyjnym z wysokim ryzykiem wznowy.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2023”,

  2. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z gminy Miedziana Góra, w oparciu o szczepienia pneumokokom”.