"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

07/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 7/2019 w dniu 18.02.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku HUMIRA (adalimumab) we wskazaniu: łupież czerwony mieszkowy (ICD-10: L44.0).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego: L-Carnitine Crystalline we wskazaniu: deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

acidum folicum we wskazaniu: schorzenia reumatyczne – u pacjentów leczonych metotreksatem,
nitrendipinum, amlodipinum we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe,
budesonidum we wskazaniu: wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej”(Woj. Mazowieckie).


Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. Szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców miasta od 65 r.ż.” (miasto Zielona Góra),
  2. „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w ramach profilaktyki schorzeń raka szyjki macicy wśród 12-letnich dziewcząt” (miasto Zielona Góra),
  3. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2019-2021”,
  4. „Zdrowe żywienie w kontekście nadwagi i otyłości – program skierowany do uczniów szkół podstawowych” (miasto Zielona Góra).