"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

6/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 6/2018 w dn. 11.04.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

1. Omówienie założeń do kolejnych etapów zaplanowanych analiz dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego:

 1. wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych,
 2. leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego,
 3. protezowanie rogówki (keratoprotezowanie),
 4. wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu,
 5. wprowadzenie protezy metalowej do cewki moczowej,
 6. neuromodulacja krzyżowa,
 7. przezcewnikowa trombektomia mechaniczna naczyń domózgowych lub wewnątrzmózgowych,
 8. zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości.

2. Omówienie założeń do kolejnych etapów zaplanowanych analiz dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 1. diagnostyka cukrzycy monogenowej,
 2. diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń – zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,
 3. hemodiafiltracja (HDF),
 4. system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczonych przy pomocy pompy insulinowej,
 5. leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny.