"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

5/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 5/2020 w dniu 03.02.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności stosowania w powszechnym szczepieniu realizowanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) szczepionki przeciwko pneumokokom, z uwzględnieniem porównania skuteczności dostępnych szczepionek przeciwko pneumokokom dla dzieci PCV13 i PCV10 w aspekcie aktualnych badań nad immunogennością obu preparatów, która posłuży do weryfikacji aktualnego sposobu zabezpieczania szczepionki do szczepień obowiązkowych w ramach PSO.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku UPTRAVI (seleksypag) w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10: I27, I27.0)”

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Profilaktyka wtórna dla osób po udarze w województwie śląskim – diagnostyka migotania przedsionków”.