"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

05/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 5/2019 w dniu 4.02.2019 r.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CYSTADROPS (merkaptamina, cysteamina) w ramach programu lekowego „Leczenie cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E72)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MYLOTARG (Gemtuzumab ozogamycin) we wskazaniu: ostra białaczka promielocytowa (ICD10: C92.4.).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego FUMADERM (fumaran dimethylu) we wskazaniu: stwardnienie rozsiane.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Zdrowy kręgosłup - dlaczego aktywność fizyczna jest ważna?” (m. Opole),
  2. „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas III i V szkoły podstawowej w 2019 r.” (gm. Nowy Duninów).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinasowanego przez UE w ramach EFS „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa”.