"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

05/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 5/2019 w dniu 22.05.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych:
  • z zakresu radioterapii nowotworów,
  • obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego finansowanych w ramach JGP: S01-S23.
Plan taryfikacji na rok 2020 - omówienie propozycji.