"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

5/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 5/2020 w dniu 09.07.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Wydanie stanowiska w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących chirurgię noworodka identyfikowanych produktami rozliczeniowymi: PZN01-PZN04.

Omówienie wyników analizy „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane finansowo-księgowe”.

Przedstawienie nowych narzędzi analizy i wizualizacji danych na potrzeby procesu taryfikacji.

Zagadnienie metodyczne.