"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

04/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 4/2020 w dniu 27.01.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • KISQALI (rybocyclib) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10: C50)”,
  • KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią (ICD-10 C34)”,
  • CABOMETYX (cabozantinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie raka wątrobowokomórkowego przy zastosowaniu substancji czynnej kabozantynibu (ICD-10: C22.0)”,
  • HIZENTRA (immunoglobulinum humanum normale (SCIg)) w ramach programu lekowego Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego MEVALIA PKU MOTION we wskazaniu: fenyloketonuria.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, produktu leczniczego CALCORT (deflazakort) we wskazaniu: dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a u pacjentów pediatrycznych, u których leczenie glikokortykosteroidami spowodowało wzrost masy ciała przekraczający 20% w stosunku do wartości wyjściowej.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku KEYTRUDA (pembrolizumab) we wskazaniu: wieloogniskowy mięsak naczyniowy kości (ICD-10: C41).

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji „obrzęku limfatycznym po leczeniu raka piersi” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”.