"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

04/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 4/2019 w dniu 28.01.2019 r.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów programu lekowego: „LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10 C61)” w zakresie kryteriów kwalifikacji do leczenia produktem leczniczym ZYTIGA (abirateroni acetas).

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. FIRDAPSE (amifampridinum) w ramach programu lekowego „Leczenie amifamprydyną w zespole miastenicznym Lamberta-Eatona (ICD-10 G73.1)”,
  2. ENTYVIO (vedolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego -Crohna (chLC) (ICD-10 K50)".

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  1. MOZOBIL (plerixafor) we wskazaniu: neuroblastoma (ICD-10: C74.1),
  2. OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: wtórny nowotwór układu oddechowego i pokarmowego (IDC-10: C78.0),
  3. OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rak języka (ICD-10: C01),
  4. TYGACIL (tigecyclinum) we wskazaniu: nawracające zapalenia narządów miednicy małej (ICD10: N71.9).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia „Relaksacyjna Szyna Zgryzowa” jako świadczenia gwarantowanego.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego MYALEPT (metreleptin) we wskazaniu: lipodystrofia Dunninga w przebiegu lipodystrofii o dziedziczeniu dominującym związanej z mutacją w genie LMNA.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności:

  • utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz utrzymania odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
  • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz wyodrębnienia odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
  • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”.