"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

04/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 4/2019 w dniu 24.04.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących:

  1. diagnostykę histopatologiczną nowotworów.
  2. wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących: przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką, finansowane w ramach JGP L94, PZL12 i L97.