"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

4/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 4/2020 w dniu 28.05.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Zaopiniowanie planu taryfikacji na rok 2021.

    Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji” – porównanie wyników z instytutów vs inne typy szpitali.

      Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach przygotowania projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących chirurgię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: PZN01-PZN04 oraz patologię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25.