"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

03/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 3/2019 w dn. 21.03.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne z zakresu AOS.

Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

Standard rachunku kosztów – aktualny stan prac.