"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

3/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 3/2018 w dn. 22.02.2018 r. 23.02.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
  2. Gotowość – sposób i zakres uwzględniania w taryfach.
  3. Istotność statystyczna próby – możliwości i celowość zastosowania w procesie taryfikacji.
  4. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.