"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

02/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA\2

Posiedzenie Rady Przejrzystości 2/2020 w dniu 13.01.2020 r. - AKTUALIZACJA

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GENOTROPIN (somatropinum) w ramach programu lekowego „Leczenie substytucyjne ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu pacjentów dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10: E23.0)”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, produktów leczniczych:

 • PEDANIOS (susz z konopi, 22% THC) we wskazaniu: fibromialgia u pacjenta po nieskutecznym leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpadaczkowymi, sterydami, lekami przeciwbólowymi w tym opioidami,
 • TRIAMHEXAL (triamcinolone acetonide) we wskazaniach: śwerzbiączka guzkowata, bliznowiejące zapalenie mieszków włosowych, bliznowiec, liszaj płaski, łysienie czołowe bliznowiejące, łysienie plackowate, łysienie uogólnione, pemfigoid bliznowaciejący, sarkoidoza skórna, toczeń układowy, trądzik, odwórcony, twardzina ograniczona, zespół Melkerssona-Rosenthala.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego KETOCAL 3:1, KETOCAL 4:1, KETOCAL 4:1 LQ; KETOCAL 4:1 LQ MULTI FIBRE we wskazaniu: deficyt transportera glukozy GLUT-1.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: guz zapalny oczodołu w przebiegu choroby IgG4- zależnej (ICD-10: H05.1),
 • KYMRIAH (tisagenlecleucel) we wskazaniu: nawrotowy, oporny na leczenie chłoniak rozlany z dużej komórki B (ICD-10: C85.7).

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w „depresji poporodowej” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie depresji poporodowej”.

Treść poprzedniego komuniaktu z dnia 03.01.202 r.

Posiedzenie Rady Przejrzystości 2/2020 w dniu 13.01.2020 r. - AKTUALIZACJA

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GENOTROPIN (somatropinum) w ramach programu lekowego „Leczenie substytucyjne ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu pacjentów dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10: E23.0)”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, produktów leczniczych:

 • PEDANIOS (susz z konopi, 22% THC) we wskazaniach: blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego,
 • TRIAMHEXAL (triamcinolone acetonide) we wskazaniach: śwerzbiączka guzkowata, bliznowiejące zapalenie mieszków włosowych, bliznowiec, liszaj płaski, łysienie czołowe bliznowiejące, łysienie plackowate, łysienie uogólnione, pemfigoid bliznowaciejący, sarkoidoza skórna, toczeń układowy, trądzik, odwórcony, twardzina ograniczona, zespół Melkerssona-Rosenthala.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego KETOCAL 3:1, KETOCAL 4:1, KETOCAL 4:1 LQ; KETOCAL 4:1 LQ MULTI FIBRE we wskazaniu: deficyt transportera glukozy GLUT-1.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: guz zapalny oczodołu w przebiegu choroby IgG4- zależnej (ICD-10: H05.1),
 • KYMRIAH (tisagenlecleucel) we wskazaniu: nawrotowy, oporny na leczenie chłoniak rozlany z dużej komórki B (ICD-10: C85.7).

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w „depresji poporodowej” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie depresji poporodowej”.

Treść poprzedniego komuniaktu z dnia 03.01.202 r.

Posiedzenie Rady Przejrzystości 2/2020 w dniu 13.01.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GENOTROPIN (somatropinum) w ramach programu lekowego „Leczenie substytucyjne ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu pacjentów dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10: E23.0)”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, produktów leczniczych:

 • PEDANIOS (susz z konopi, 22% THC) we wskazaniach: blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego,
 • TRIAMHEXAL (triamcinolone acetonide) we wskazaniach: śwerzbiączka guzkowata, bliznowiejące zapalenie mieszków włosowych, bliznowiec, liszaj płaski, łysienie czołowe bliznowiejące, łysienie plackowate, łysienie uogólnione, pemfigoid bliznowaciejący, sarkoidoza skórna, toczeń układowy, trądzik, odwórcony, twardzina ograniczona, zespół Melkerssona-Rosenthala,
 • WILZIN (octan cynku) we wskazaniu: choroba Wilsona.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego KETOCAL 3:1, KETOCAL 4:1, KETOCAL 4:1 LQ; KETOCAL 4:1 LQ MULTI FIBRE we wskazaniu: deficyt transportera glukozy GLUT-1.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: guz zapalny oczodołu w przebiegu choroby IgG4- zależnej (ICD-10: H05.1),
 • KYMRIAH (tisagenlecleucel) we wskazaniu: nawrotowy, oporny na leczenie chłoniak rozlany z dużej komórki B (ICD-10: C85.7).

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w „depresji poporodowej” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie depresji poporodowej”.