"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

01/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

×

Posiedzenie Rady Przejrzystości 1/2019 w dniu 03.01.2019 r.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OCREVUS (ocrelizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Bronchotermoplastyka we wskazaniu: ciężka astma” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zmiany technologii medycznej: WYBRANE PROPOZYCJE ZMIAN W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI ŚWIADCZEŃ JAKO GWARANTOWANE.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci klas trzecich uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl”.