"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

1/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 1/2020 w dniu 29.01.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną chorób nowotworowych.

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących hospitalizacje do chemioterapii i radioterapii.

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit).

Prezentację związaną ze Standardem Rachunku Kosztów w kontekście jego docelowego kształtu i wpływu na modyfikacje metodyki taryfikacji.