o nas | kontakt | mapa strony |
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
  Witamy na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych.

  Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) to instytucja działająca na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696). W zakresie realizacji zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej działamy na zlecenie Ministra Zdrowia. Opiniujemy ponadto ministerialne i samorządowe projekty programów zdrowotnych, a także prowadzimy szeroko rozumianą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie oceny technologii medycznych w Polsce i na świecie.
  W naszym serwisie znajdziecie Państwo między innymi informacje dotyczące:

  • funkcjonowania i struktury Agencji,
  • rekomendacji i opinii Prezesa AOTM,
  • działania Rady Przejrzystości i wydawanych przez jej członków stanowisk i opinii,
  • wytycznych i metodologii przeprowadzania oceny technologii medycznych (HTA, ang. Health Technology Assessment), na podstawie których pracujemy.

  Jesteśmy instytucją państwową, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia, opierającą się w swoich działaniach tylko na wiarygodnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w oparciu o EBM (ang. Evidence Based Medicine).
  Stosujemy zasady zgodne z wytycznymi HTA –interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, ukierunkowanej na dostarczanie naukowych podstaw dla podejmowania racjonalnych decyzji z zakresu polityki zdrowotnej i praktyki klinicznej, łącząc m. in. wiedzę z zakresu medycyny, epidemiologii, biostatystyki, prawa, ekonomii oraz etyki.


  12.09.2014
  Nowy komunikat dotyczący zakreślania informacji

  Nowy komunikat dotyczący zakreślania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ...

  30.10.2014
  38 posiedzenie Rady Przejrzystości

  3 listopada odbędzie się 38 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane ...

  28.10.2014
  Komunikat - 37 posiedzenie Rady Przejrzystości

  27 października odbyło się 37 posiedzenie Rady Przejrzystości...

  24.10.2014
  37 posiedzenie Rady Przejrzystości

  27 października odbędzie się 37 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane ...

  14.10.2014
  Komunikat - 36 posiedzenie Rady Przejrzystości

  13 października odbyło się 36 posiedzenie Rady Przejrzystości...

  10.10.2014
  36 posiedzenie Rady Przejrzystości

  13 października odbędzie się 36 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane ...

  09.10.2014
  Komunikat - 35 posiedzenie Rady Przejrzystości

  6 października odbyło się 35 posiedzenie Rady Przejrzystości...


  Zobacz wszystkie aktualności


  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl