"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

PLANY TARYFIKACJI

Plan Taryfikacji na rok 2018  –  Pobierz plik

Plan Taryfikacji na rok 2017 (uzasadnienie) –  Pobierz plik

Plan Taryfikacji na rok 2017  –  Pobierz plik

Plan Taryfikacji na rok 2016  –  Pobierz plik

Plan Taryfikacji na rok 2015 –  Pobierz plik