"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Kontakt

W celu ułatwienia kontaktu ze Świadczeniodawcami zgłaszającymi chęć współpracy z Agencją w zakresie taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej poniżej podane są kontakty telefoniczne osób, które pomogą w rozwiązaniu problemów.

Wydział Taryfikacji, sekretariat:
tel. (22) 101 47 10

Informacje dotyczące prowadzonych w Agencji postępowań:
tel. (22) 101 47 12
tel. (22) 101 47 14
tel. (22) 101 47 16

Informacje dotyczące plików FK:
tel. (22) 101 47 36
tel. (22) 101 47 38
tel. (22) 101 47 40
tel. (22) 101 47 37

Informacje dotyczące plików szczegółowych (OG, SM, PL, WM, PR, CP):
tel. (22) 101 47 18
tel. (22) 101 47 19

Informacje dotyczące kart kosztowych:
tel. (22) 101 47 10

Informacje dotyczące rozliczeń:
tel. (22) 101 47 22

Współpraca w zakresie standardu rachunku kosztów:
tel. (22) 101 47 39

Jednocześnie uprzejmie informujemy o możliwości komunikacji drogą mailową:
Informacje ogólne, dotyczące prowadzonych postępowań taryfikacja@aotm.gov.pl
Informacje dotyczące rozliczeń oraz standardu rachunku kosztów rachunki@aotm.gov.pl
Dokumenty dotyczące współpracy w zakresie przekazywania danych dws@aotm.gov.pl
Uwagi do projektów taryf taryfa.uwagi@aotm.gov.pl