"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

EUnetHTA Collaboration 2009

 

EUnetHTA Collaboration 2009

Projekt EUnetHTA Collaboration 2009 został zainicjowany w listopadzie 2008 roku przez 25 członków założycieli (wśród nich znalazła się AOTM) z 15 państw członkowskich UE.

Członkowie założyciele EUnetHTA Collaboration to instytucje o dużym doświadczeniu w dziedzinie tworzenia polityki HTA, wykonujące przeglądy systematyczne i oceny ekonomiczne oraz mniej doświadczone instytucje.

W/w instytucje podjęły decyzję o podtrzymaniu działań związanych z projektem EUnetHTA w roku 2009. Pomimo braku finansowania projektu ze środków EU w roku 2009, dalsze pracy kontynuowano dzięki składkom poszczególnych partnerów, a przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i pracy wykonanej przez poszczególne instytucje.

EUnetHTA Collaboration ma na celu implementację propozycji zrównoważonej i stałej współpracy HTA w Europie. Propozycja ta została przyjęta przez Komitet Sterujący EUnetHTA Project .

Cele EUnetHTA Collaboration 2009 to rozwój współpracy w dziedzinie HTA w Europie poprzez:

  • ułatwianie skutecznego wykorzystywania dostępnych źródeł informacji dla HTA
  • tworzenie zrównoważonego system wymiany wiedzy w zakresie HTA
  • promowanie dobrych praktyk w odniesieniu do metogologii I procesów HTA

W ramach EunetHTA Collaboration 2009 trwają prace przygotowawcze do Projektu EunetHTA Joint Action 2010-2012, w których aktywny udział bierze AOTM.

Planowane jest podpisanie umowy pomiędzy Komisją Europejską a Sekretariatem Projektu do końca grudnia 2009 roku.

Więcej informacji na temat tego projektu wkrótce.